Hysteri: OK at opfordre til ikke at stemme

Det har vakt vild opstandelse, at en eller anden tosse fra en islamistisk mikro-organisation har opfordret muslimer til at boykotte det kommende folketingsvalg.

Opfordringen har i den grad fået presse og politikere op i det røde felt i et omfang, som næsten får en til at tænke, at de bare har gået og ventet på en mulighed til at vise, hvor hårde de er overfor sådanne usympatiske typer.

I koret af forargede politikere er blandt andet Mette Frederiksen, som til TV2 udtalte: "Det er udemokratiske kræfter, og de hører ikke hjemme her. Selvfølgelig skal man bruge sin stemmeret, og det er ligegyldigt, hvilket religiøst mindretal man måtte tilhøre i Danmark".

Nu er Mette Frederiksen jo ikke hvem som helst. Hun er faktisk justitsminister i Danmark, og som sådan kunne man måske forvente en vis tankens klarhed. Men åbenbart ikke.

I Danmark har vi i henhold til Grundlovens §29 stemmeret, men vi har altså ikke stemmepligt. Det står enhver borger frit for – religiøs eller ej – at afholde sig fra at stemme. Og endnu værre, set fra Mette Frederiksens synspunkt, så eksisterer der også en grundlovssikret ret til at opfordre andre til at undlade at stemme.

Man kan kalde det dumt, man kan kalde det udemokratisk, man kan kalde det alt muligt. Men at gøre det til et spørgsmål om man hører hjemme i Danmark, er bare langt ude.

Selvfølgelig kan man gå ind for valgboykot og alligevel høre lige så meget hjemme i Danmark, som Mette og mig. Det gælder f.eks. en gruppe fortrinsvis filosofi-studerende fra Århus, som står bag facebook-gruppen "stem ikke til folketingsvalget". Her agiterer de ihærdigt for en boykot med henvisning til, at det reelt ikke er de valgte politikere, som bestemmer.

Og det gælder "Jehovas vidner" – en kristen gruppe, som med sine over 15.000 proselytter langt overstiger tilslutningen blandt danske muslimer til "Kaldet til Islam". Af vidnernes hjemmeside fremgår, at det er selveste biblen, som "giver gode grunde" til at boykotte ikke bare det kommende folketingsvalg, men valg og politisk aktivitet i al almindelighed. "Vi har sat vores lid til en bedre regering, end det mennesker kan skabe. Vi sætter vores lid til Guds rige, som jo er nævnt i Fadervor, og det er en overnational himmelsk regering", sagde Erik Jørgensen, redaktør af sektens blad "Vagttårnet" for nogle uger siden til DR.

Ærlig talt: For mig er dette det rene og skære gak-gak. At boykotte nutidens valg med henvisning til drømmen om et kommende Guds rige. Alligevel synes jeg ikke at "Jehovas Vidner" skal presses til at rejse nogen steder. Som andre med lovligt ophold har de selvfølgelig ret til at blive her i landet, hvis ellers de har lyst.

Traditionen for valgdeltagelse i Danmark er stærk. Den trues på ingen måde af, at nogle filosofistuderende og forskellige grupper af religiøse fantaster ikke ønsker at være en del af den. Til gengæld undermineres den her og nu af, at op imod en halv million (!) mennesker bestående af danskere i udlandet, danskere i Danmark under værgemål og udlændige bosiddende i Danmark er frataget deres demokratiske mulighed for at få indflydelse på samfundets udvikling.

Men det er nok for svært for visse politikere at tage fat på. Så er det lettere at banke løs på nogle få islamistiske tosser.

| Emneord: