Hit med rettighederne

I dette blogindlæg giver Søren Søndergaard sit syn på ældres rettigheder.

Prøv at forestille jer, at børnechecken, dagpengesatsen eller folkepensionen ikke var en rettighed, men var helt afhængig af om finansministeren lige fandt penge til det fra år til år. Eller forestil jer, at det samme gjaldt for SU'en eller lønnen til de offentligt ansatte. Det ville mildest talt ikke være et særlig trygt samfund at leve i.

Men sådan er det, når det drejer sig om behandlingen af de af samfundet ældre, som har behov for hjælp til indkøb, rengøring og personlig pleje. Den kan skrues op og ned fra år til år efter politikernes forgodtbefindende og aktuelle prioriteringer. For der findes simpelthen ikke nogen nedre grænse i lovgivningen for, hvor dårlig service kommunerne kan give plejekrævende ældre medborgere.

Derfor satte Enhedslisten spørgsmålet om ældre-rettigheder på dagsordenen ved finanslovsforhandlingerne i efteråret 2013. Vi krævede blandt andet, at de ældre skulle have ret til mindst to bade om ugen. Det blev der gjort meget grin af. Hvor dumstædige kunne Enhedslisten dog være?

I stedet valgte Socialdemokraterne, radikale og SF at gå sammen med Venstre og Konservative om at give en såkaldt "ældremilliard" til kommunerne. Nu skulle der være råd til både flere bade, mere rengøring og bedre livskvalitet for de ældre. Ikke mindst Socialdemokraterne og SF kritiserede Enhedslisten for vores insisteren på, at penge ikke var nok, men skulle forbindes med et retskrav.

Nu er det så tid til at gøre status. Hvordan er det så gået? Ifølge en undersøgelse, som Danmarks Radio har lavet, så betød ældremilliarden faktisk et lille løft i kommunernes hjælp til ældre over 65 år. Helt præcist 170 kroner mere pr. ældre i 2014 end i 2013.

Men hvordan ser det så ud med budgetterne for 2015? Nu er fremgangen ikke bare forduftet, men forvandlet til et fald på ikke mindre end 1.200 kroner per ældre over 65 år. I stedet er ældremilliarden gået til alt mulig andet.
Resultatet er færre penge til rengøring, indkøb, bade og anden personlig hygiejne og mindre livskvalitet til de ældre med behov for hjælp. Det "varige løft af ældreområdet", som partierne fra SF til Venstre lovede i sin tid, er forsvundet i den blå luft.

Det værste er næsten, at det ikke er nogen overraskelse. Det var til at forudsige. Og præcis derfor insisterede Enhedslisten på, at de ældre fik nogle retskrav, som ikke bare kan trylles væk i de årlige budgetforhandlinger ude i kommunerne.
Der er partier, som snakker meget om ret og pligt. Fint nok! Men så hit med rettighederne – også til vores ældre medborgere!

Bloggen er bragt på mx.dk: læs her

| Emneord: