Den radikale overklasse

Så har de radikale gjort det igen. Foreslået et angreb direkte på de lønmodtagere, som hele deres liv har knoklet for at opbygge det danske samfund.

Konkret handler det om at udskyde pensionsalderen – igen, igen. Med den begrundelse at den gennemsnitlige levealder er stigende. Det sidste er heldigvis rigtigt. Men der er netop tale om et gennemsnit. Nogle dør tidligere, andre dør senere. En hævelse af pensionsalderen for alle vil derfor betyde, at flere aldrig nogensinde vil nå pensionsalderen, men vil have stillet træskoene inden.

Også når det gælder levealder er det danske samfund et klassesamfund. Generelt dør underklassen før overklassen. Noget kan helt sikkert forklares med dårlige livstilsvaner. Men meget handler også om hårdt og nedslidende arbejde. Det er jo ikke uden grund, at de mest udsatte for arbejdsulykker er slagteriarbejdere, skraldemænd og jord-og-beton-arbejdere i nævnte rækkefølge.

Derfor er forslaget om at tvinge disse grupper til at arbejde endnu længere en provokation mod anstændigheden. Især når det kommer fra en økonomiminister, som selv er sikret i hoved og bagdel med høj løn og tidlig ministerpension.

Men forslaget er mere end en provokation. Det er et led i en helt entydig linje fra de radikale, som engang havde en social side, men som i dag bare er et parti for de velbjærgede.

Derfor ligger Morten Østergaards forslag også i forlængelse af en lang række andre vedtagelser i folketinget, som de radikale aktivt har bidraget til. Tænk bare på efterlønsreformen og massakren på dagpengesystemet.

Og selv efter at virkeligheden havde dokumenteret at dagpengereformen byggede på forkerte tal og fejlagtige prognoser, så har de radikale dumstædigt holdt fast i, at intet grundlæggende må ændres ved denne deform.

I regeringen har socialdemokraterne gang på gang underlagt sig de radikale. Nogle sikkert mere af lyst end andre. Men resultatet er, at den borgerlige opposition og især Dansk Folkeparti har fået alt for let spil. Så absurd har det været, at Kristian Thulesen Dahl, som i sin tid selv opfandt dagpengeangrebet, har kunne fremstille sig som de arbejdsløses sande ven – sammenlignet med regeringen.

Nu nærmer valget sig med hastige skridt. Derfor er det på høje tid med politisk afklaring. Skal Danmark være et samfund til gavn for de bedst stillede eller skal alle have del i velfærden, herunder en årrække med pension efter et endt hårdt arbejdsliv?

Hvis socialdemokraterne virkelig mener det sidste, så er der behov for en utvetydig melding om, at det radikale forslag aldrig nogensinde vil blive gennemført med socialdemokraternes stemmer. Heller ikke selvom det medfører et brud med de radikale.

| Emneord: