Løgnen om fastkurspolitikken

Mange forsøger at fremstille økonomi som en videnskab på linje med fysikken. Vi hører om de "økonomiske lovmæssigheder" og i medierne bliver vi tudet ørerne fulde af behovet for at føre "den nødvendige politik".På TV ser vi dag ud og dag ind økonomiske eksperter, som udlægger teksten for os. Og som regel er der kun en rigtig vej at gå – enhver afvigelse herfra vil føre direkte i den økonomiske afgrund.

Netop derfor er det så underligt, at de ofte benytter sig af et sprog, som ikke giver nogen mening. Et sprog, som simpelthen er det rene og skære gudsjammerlige nonsens.

Tag nu f.eks. ordet "fastkurspolitik". Det – må vi forstå – er noget meget positivt, som vi for enhver pris må holde fast i. Derfor har vi heldigvis også en nationalbank, som trykker penge morgen, middag og aften for at "forsvare fastkurspolitikken".

Den gamle græske videnskabsmand Arkimedes – som levede et par hundrede år før vores tidsregning – sagde engang: "Giv mig et sted at stå og jeg skal bevæge verden".

Som bekendt er det endnu ikke lykkedes nogen at finde dét sted. Og på præcis samme måde er det heller aldrig lykkedes nogen at føre "fastkurspolitik".

Virkeligheden er da også, at kursen på den danske krone absolut ikke ligger fast, men ændrer sig fra minut til minut. Bare siden nytår er kronens værdi faldet betydeligt i forhold til f.eks. amerikanske dollars, britiske pund, japanske yen, kinesiske renminbi og norske kroner.

Den eneste møntfod, som kronen har ligget fast i forhold til, er euroen. Det har det politiske flertal på Christiansborg nemlig besluttet. Ofte med den argumentation, at en låst kronekurs i forhold til euroen er til gavn for erhvervslivets eksport til landene i eurozonen.

Lad nu i denne omgang ligge, om det er rigtigt. Men kendsgerningen er, at størstedelen af den danske eksport af varer og tjenesteydelser går til lande uden for eurozonen. Tag bare top 5 på listen. Bortset fra Tyskland, så er hverken Sverige, Norge, USA eller Storbritannien bundet til euroen, men har deres egen valuta. Og i forhold til disse valutaer har kronen ovehovedet ingen "fasthed".

Da den danske befolkning i år 2000 klogelig stemte nej til at udskifte kronen med euroen førte ja-siden en usmagelig skræmmekampagne. Faktisk var det lige før, at Danmark ville synke i havet, hvis ikke vi sagde ja til deres nye vidunder-valuta. Blandt argumenterne var, at devalueringer var forkert, usolidarisk og økonomisk skadeligt.

Men hvad er realiteten så nu, hvor Den Europæiske Centralbank pumper penge ud for at presse euroen ned i en lavere kurs i forhold til verdens øvrige lande – og hvor den låste danske krone tvinges til at følge med ned?

Ja, det er såmænd, at den danske krones værdi devalueres i forhold til flertallet af vores samhandelspartnere og i forhold til alverdens møntenheder uden for euroen. Forkert? Usolidarisk? Økonomisk skadeligt?

Så næste gang du ser en såkaldt "økonomisk ekspert" på TV lægge ansigtet i alvorlige folder og bede en bøn for "fastkurspolitikken", så er der kun et fornuftigt svar: Giv mig et sted at stå og jeg skal bevæge verden!

| Emneord: